OKnu

In de regionale driehoek Leiden, Alphen a/d Rijn, Gouda hebben 28 instellingen voor kinderopvang en twee ROC's (ROC ID College en ROC Leiden) in 2008 besloten de handen in één te slaan bij het opleiden van nieuwe medewerkers voor de kinderopvang. Deze samenwerking moet leiden tot een betere aansluiting tussen onderwijs en praktijk en beter toe geruste medewerkers.

Ondertekening convenant

Op 28 juni 2008 is hiertoe het convenant 'Kinderopvang en Onderwijs' ondertekend. Het basisdocument waar het convenant op gebaseerd is, is het Programma van Eisen (PvE).

OKNU maakt gebruik van financiële ondersteuning van het Bureau Kwaliteit Kinderopvang. Kijk voor meer informatie op www.stichtingbkk.nl 

Op deze site is informatie te vinden voor wie en vooral over de wijze waarop gestalte is en wordt gegeven aan het convenant. Er is niet alleen informatie te vinden over de wijze waarop de samenwerking is georganiseerd, maar ook over de voortgang die binnen de samenwerking is en wordt geboekt en wat er in het lopende kalenderjaar nog op de agenda staat.

 

Categorieën